Στείλτε ένα ερώτημα

Στείλτε μας το αίτημά σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Стрелка за връщане в началото на страница
ΑΡΧΗ

Πρότυπο EPAL

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης παλετών, το οποίο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους και την ελεύθερη ανταλλαγή τους σε διεθνές επίπεδο. Ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή τους, οι EPAL ευρωπαλέτες   ενός τύπου (π.χ. 800 x 1200 mm) είναι απολύτως πανομοιότυπες και μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ εσάς και των συνεργατών σας. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη τόσο για την επιχείρηση σας όσο και για το περιβάλλον!

Основна илюстрация на EPAL ПалетиИлюстрация на ЕПАЛ Палети.

Ελαχιστοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο

Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για παλέτες εκτός χρήσης.

Ελαχιστοποιεί το κόστος

Ελαχιστοποίηση του  κόστος αγοράς παλετών.

Διευκολύνει την αποδοχή των παραδόσεων

Η ελεύθερη ανταλλαγή εξαλείφει την ανάγκη για άμεση εκφόρτωση αγαθών από τις παλέτες.

Μακροχρόνια χρήση

Η μακροχρόνια χρήση κάθε παλέτας μειώνει τη χρήση ξυλείας και το αποτύπωμα του άνθρακα.

450 εκατ.
ΠΑΛΕΤΕΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Επί του παρόντος υπάρχουν περισσότερες από 450 εκατομμύρια ευρωπαλέτες σε κυκλοφορία και 20 εκατομμύρια μποξ παλέτες (box pallets) σε όλο τον κόσμο.

Διακριτικά σήματα και σημάνσεις

Για να είναι δυνατή η  ανταλλαγή των παλετών, το σύστημα EPAL έχει αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας. Επομένως, οι ευρωπαλέτες μπορούν να κατασκευαστούν     ή/και να επισκευαστούν μόνο από μια εταιρεία με πιστοποίηση, και η κατασκευή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένους τεχνικούς κανόνες.

Η διαδικασία κατασκευής και η ποιότητά τους υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από μια διεθνή εταιρεία ελέγχου. Εύκολα μπορείτε να αναγνωρίσετε την πιστοποιημένη παλέτα από την απομίμηση με την υποχρεωτική σήμανση και τα διακριτικά σήματα της EPAL.

Σήμανση EPAL

Οι πιστοποιημένες EPAL  παλέτες μπορούν να διακριθούν εύκολα από την υποχρεωτική σήμανση. Ορίστε τι σημαίνουν τα στοιχεία του "γραμματόσημου σίτου" (wheat stamp):

Σύμβολο IPPC
Αριθμός εγγραφής της κατασκευαστικής εταιρείας στο Μητρώο φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Маркировка на палетите на Paletten24
BG - χώρα Βουλγαρία  BLG - περιοχή Μπλαγκόεβγκραντ
Μέθοδος επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε. HT (heat treatment ) - θερμική επεξεργασία
Снимка на идентифицираща скоба на Paletten24

Θερμική επεξεργασία (HT) - IPPC και ISPM 15

Η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC) και το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM 15) περιέχουν ομοιόμορφους κανόνες για τις ξύλινες συσκευασίες που χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή αγαθών. Σκοπός τους είναι η προστασία των τοπικών δασών από παράσιτα (μύκητες, έντομα και μικροοργανισμοί) που μεταδίδονται μέσω τις συσκευασίες ξύλου. Η PALETTEN 24 διαθέτει τους απαραίτητους για αυτήν τη διαδικασία θαλάμους θερμικής επεξεργασίας  και εγγραφή στο Μητρώο φυτοϋγειονομικού ελέγχου, υπό τον όρο ετήσιας επαλήθευσης. Οι παλέτες μας υποβάλλονται σε επεξεργασία με την αυστηρή τήρηση των προτύπων μόνο θερμικά, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι παλέτες μας φέρουν το "γραμματόσημο σίτου" με όλα τα στοιχεία του - απόδειξη της  επεξεργασίας της παλέτας.

* Το HT (Heat Treatment) είναι η συντομογραφία για θερμική επεξεργασία, δηλαδή θέρμανση του κέντρου του ξύλου στους 56 °C στον πυρήνα του για περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτών.
* Διακριτικά σήματα του γραμματόσημου σίτου: η μέθοδος επεξεργασίας, η σήμανση της χώρας, της περιφέρειας και ο προσωπικός αριθμός εγγραφής της εταιρείας που πραγματοποίησε την επεξεργασία

Снимка на служител на Paletten24, който инспектира готовите палетиСнимка на Палет втора употреба КЛАС А

Έλεγχος ποιότητας

Όλα τα προϊόντα μας περνούν από δύο επίπεδα ποιοτικού ελέγχου: εσωτερικός και εξωτερικός. Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παραγωγής. Ξεκινά με την αγορά ξύλου ποιότητας από τα δάση. Κάθε παράδοση κορμών ελέγχεται ξεχωριστά στη εγκατάσταση παραγωγής μας. Στη συνέχεια, κάθε βήμα της διαδικασίας παραγωγής υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Κατά την αποστολή η τελική παλέτα περνά τον τελικό έλεγχο. Η PALETTEN 24 είναι κατασκευαστής EPAL ευρωπαλετες – σε επίπεδο "κίτρινο βραχίονα".

Αυτό το προνόμιο συνοδεύεται από την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων από μια ανεξάρτητη (επιλεγμένη από την EPAL Γερμανία) εξωτερική εταιρεία ελέγχου. Το  διεθνές ελεγκτικό γραφείο BUREAU VERITAS ελέγχει την ποιότητα των παλετών EPAL μας. Συμμορφώνονται για την τήρηση όλων των τεχνικών και τεχνολογικών απαιτήσεων της EPAL, καθώς και με τη συνολική διαδικασία παραγωγής.